Contacts

Sochi

Omsk

Bolshoy Ice Dome

Sochi,
Olimpic park

tel. +7 (862) 243-30-52

Iceberg Skating Palace

Sochi,
Olimpic park, Triumfalniy proezd

tel. +7 (862) 267-05-82

Hotel complex “Barkhatnye Sezony”, Yekaterininsky Kvartal

Sochi,
8, Nadezhdy boulevard

tel. +7 (862) 245-49-49

Representative for Sports Issues

Rodionov Andrey
tel. +7 (903) 288-07-15
Danilova Eugenia
tel. +7 (916) 935-97-51

Representative for Accommodation, Meals and Transport

Yaroshenko Natalia
tel. +7 (905) 767-00-03

Representative of OJSC SOGAZ

Mikshiba Anastasia
tel. +7 (918) 120-61-02

Manager of the Press Centre of Group "West"

Dmitry Vishnyakov
tel. +7 (921) 916-32-40
Media accreditation

Omsk Arena

Omsk,
35, Lukashevicha Ulitsa

tel. +7 (3812) 70-71-27

Рockey сentre Avangard

Omsk,
132/3, Kuibisheva Ulitsa

tel. +7 (3812) 30-23-20

Avrora Hotel Complex

Omsk,
6, Povorotnykova Ulitsa

tel. +7 (3812) 55-73-52

Tourist Hotel

Omsk,
2, Broz Tito Ulitsa

tel. +7 (3812) 31-64-14

Representative for Sports Issues

Oksana Lukan
tel. +7 (903) 594-95-98

Representative for Accommodation, Meals and Transport

Malashenkova Elena
tel. +7 (926) 203-17-22

Representative of OJSC SOGAZ

Elena Osovik
tel. +7 (913) 643-41-62

Manager of the Press Centre of Group "East"

Oleg Malitsky
tel. +7 (913) 144-34-23
Media accreditation
General partner
Official insurer