Gazprom Neft’s anti-COVID-19 programme

Read more

Russian participants

23 photo
Semyon Bachkov (Muravlenko)
Dmitry Kara (Muravlenko)
Anastasia Sabelnikova (Orenburg)
Ilya Kovalyev (Omsk)
Vsevolod Chuvashov (Omsk)
Yana Korepanova (Tomsk)
Eliza Petrova (Tomsk)
Natalya Predeina (Cape Kamenny)
Karolina Turanskaya (Cape Kamenny)
Ksenia Ivanova (Noyabrsk)
Ekaterina Maslova (Noyabrsk)
Ekaterina Kosenok (Khanty-Mansiysk)
Maria Baigushkina (Khanty-Mansiysk)
Russian participants 2016
Russian participants 2016
Russian participants 2016
Russian participants 2016
 The arrival of the Russian participants
 The arrival of the Russian participants
 The arrival of the Russian participants
Chuvashov Vsevolod (Omsk)
Backa Semen (Muravlenko)
 Kosenok Ekaterina (Khanty-Mansiysk)
Information partners